Indlæg
Skolebesøg i Eritrea januar 2019.

Formanden for Den eritreanske støtteforening Daniel Ghebrelul rejste januar 2019 til Eritrea og besøgte den sydlige region Debub. En repræsentant fra Genbrug til Syd i Danmark deltog og førte tilsyn med vores projekt. Foreningens formand var behjælpelig i forhold til det lokale sprog og kulturen.

Følgende skoler blev besøgt:

  1. Debarwa junior and secondary school
  2. Adi Baro elementary school
  3. Adi Bezhanes junior school
  4. Sheka Wedi Besrat junior school
  5. Abdela Gonafer elementary school
  6. Adi Bahro elementary and junior school, Adi Quala
  7. Rahwa junior school, Adi Quala

De 7 skoler bød os hjerteligt velkommen. På hver skole var der deltagere fra lokalsamfundet (community) og PTA (Parents-Teachers Association). Under møderne med skoleledelse, lokalsamfund (community) og lærere, blev det nævnt at eleverne har fået bedre komfort og koncentration i undervisningen med donationerne fra Danmark. Det hjælper på elevernes koncentration i undervisningen at der nu er et mere komfortabelt skoleudstyr. Der er mellem 1500 – 1700 elever på hver skole og mellem 55 – 70 elever i hvert klasselokale. Skoleledelsen og PTA’erne var interesserede i fortsat støtte fra Danmark.

På skolerne blev der serveret national mad ”Injera med kødsauce” og på Rahwa junior school deltog endda en ortodoks, koptisk præst og bad en bøn for de 40 lærere og administrationen. Alle takkede Danmark for støtten.

Konklusion

Det er formandens vurdering at alle 7 skoler har rigtig god gavn af de danske donationer.
Sanktionerne mod Eritrea er endelig ophævet

Sanktionerne mod Eritrea er endelig ophævet.

Afrikas Horn har været plaget af konflikter og krig i årtier, og endelig ser det ud til at freden er kommet til regionen.

Politiske ændringer i Etiopien har åbnet for en hurtig fredsaftale med Eritrea som blev undertegnet den 8 juli 2018 af præsident Isaias Afwerki fra Eritrea og premierminister Abiy Ahmed fra Etiopien.

Som en drøm der endelig går i opfyldelse, blev de uretfærdige sanktioner mod Eritrea d. 14 nov 2018 ophævet enstemmigt af FN`s sikkerhedsråd.

Skal man forstå den eritreanske frihedskamp så skal man lære af historien. Det er en historie om en region som har været domineret af stormagterne og hvor Eritrea ikke fik sin frihed som andre afrikanske kolonier. Eritrea fik først sin frihed i 1991 efter 30 års militær og politisk kamp og er med rette blevet kaldt for Afrikas Vietnam. Eritrea blev genstand for manøvrer fra supermagten USA, og udenrigsminister John Foster Dulles erklærede i 1952 følgende: ”Set fra et retfærdighedssynspunkt så bør der tages hensyn til den eritreanske befolknings synspunkt. Men USA`s strategiske interesser i Røde Havet og verdensfreden gør det nødvendigt at landet knyttes til vores allierede Etiopien”.

Den kolde krig og USA imperialismens interesser betød at man nægtede eritreanerne selv-bestemmelse som andre kolonier i Afrika, og denne politik har vestmagterne ført siden. Tusinder af liv kunne være sparet hvis Eritrea i fred havde kunnet udvikle landet. Dette er afgørende for at forstå Eritreas beslutsomme modstand mod alle forsøg på at underkue landet og diktere en bestemt politik.

Etiopien har i årtier nægtet at anerkende realiteten, at Eritrea ikke accepterer at underkaste sig nogen stormagt endsige regional stormagt. Etiopiens skiftende regeringer har skabt splid og splittelse i et land med mange store etniske mindretal. Under kejserdømmet og Mengistu styret var det amhara gruppen som dominerede. Med befrielsen af Eritrea i 1991 blev Mengistu styrtet, men desværre fortsatte tigray gruppen den destruktive politik. Med undertrykkelse af de andre etniske mindretal og en nationalistisk politik hvor Eritrea blev gjort til et problem frem for en samarbejdspartner.

Tigray gruppen og deres organisation TPLF valgte at støtte Washingtons og Bush regeringens såkaldte ”krig mod terror” og blev et redskab for fortsat ekstern indblanding i regionen. Gennem en målrettet og kynisk propaganda blev Eritrea gjort til det rådne æble og løgnagtigt beskyldt for at støtte terror i Somalia. Den amerikanske strategi med ”regime change” og dæmonisering blev kørt i stilling. Og Eritrea blev gjort til problemet selv om Eritrea havde den mest fremsynede fredspolitik for regionen. Problemet var i sin kerne at denne ikke inkluderede stormagterne, men byggede på at regionen selv skulle løse deres problemer uden ekstern indblanding.  Etiopien blev reelt kuppet af tigray mindretallet og holdt hele regionen som gidsel i 27 år. For ikke at tale om den hårde undertrykkelse i Etiopien af de andre etniske mindretal, her især oromoer og somalier.

Men nu er game over og en ny regering i Addis Abeba har brudt med fortiden. Grænsen er åbnet og der er lavet samarbejdsaftaler mellem de to lande. Det har udløst glæde og forventninger om fred og udvikling i en hårdt plaget region.

John Graversgaard

 

 

 

 

 

 

 

 
Skolemøbler til Eritrea fra Stjærskolen

D. 10 april 2018 fik vi fyldt en 40 fods container med brugte skolemøbler fra Stjærskolen, som sendes til landsbyskoler i Eritreas sydlige region.

Vi fik stor støtte af pedeller fra skolen samt 3 elever fra Skanderborg-Hørning Produktionsskole. Stor tak til Produktionsskolen for at I gav de unge mulighed for at deltage. De var en stor hjælp og en fornøjelse at være sammen med.

Containeren er bevilget gennem Genbrug til Syd over statslige ulandsmidler. Se www.genbrugtilsyd.org 

På billedet ser man det gode hold som bestod af de 3 elever, pedeller og folk fra vores forening. Desuden ser man skoleinspektør og viceskoleinspektør.

 

 
Besøg dog Eritrea…en appel til regering og folketing.

Hermed en opfordring til at indgå i en dialog med Eritrea som er hjemland for mange mennesker som søger mod Europa. Danmark har modtaget tusinder de seneste år, mennesker som har fået asyl. Unge mennesker som vi i dag møder i det danske samfund i gang med en vanskelig integrationsproces.

Flere europæiske lande har sendt delegationer til Eritrea og modtaget besøg fra Eritrea. I stedet for at boykotte og isolere Eritrea, så har andre lande valgt at åbne for diplomatiske kanaler og starte en dialog. En interesse for Eritrea som begrundes i det store migrations- og flygtningepres på Europa.

Et pres som ikke kun er et resultat af vestens krige i Mellemøsten og Afghanistan, men også skyldes en forsømmelse af Afrika. Et Afrika som hænger fast i fattigdom, krig og underudvikling, hvor de unge tager chancen og bryder op fra landsbyen og risikerer livet i Sahara og Middelhavet.

Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Norge og Finland har alle haft delegationer i Eritrea. Danmark sendte også en delegation for at undersøge forholdene, men det endte i ballade og siden har der været tavshed. Udenrigsministeriet og den danske regering er åbenbart gået helt i dvale, mens der sker en udvikling i andre europæiske landes relationer til Eritrea.

EU har i 2015 bevilget 200 Mill. euro til fattigdomsbekæmpelse i Eritrea og vil i et nationalt støtteprogram bevilge støtte til energi og regeringsførelse. Et program som er støttet af alle EU`s 28 medlemslande, dvs. også Danmark. Det er en opfølgning på en hjælpepakke fra 2007 på 122 Mill. Euro. EU giver støtten i en forventning om at den kan medvirke til at bremse den farlige exodus hvor eritreanere søger mod Europa for at søge asyl. Dvs. EU anerkender Eritrea som et afrikansk land med problemer som mange andre og som har brug for støtte.

Derfor undrer det os at den danske regering er passiv i forhold til Eritrea. Ved at besøge Eritrea kan der også hentes information om årsagerne til at de unge eritreanere vælger den farlige flugt mod Europa. Danmark havde en høj status i Eritrea gennem gode bistandsprojekter indenfor især landbruget i 1990´erne, men det blev lukket ned af Anders Fogh regeringen. Lad os få gang i noget udviklingsbistand til Eritrea igen, så Danmark kan vise at vi tager Eritreas problemer alvorligt. Man kan starte med at sende en diplomatisk mission til Asmara og indlede en dialog som andre europæiske lande har indledt.
Eritrea er ikke til salg

eritrea-ikke-til-salg 

Eritrea fejrede d. 24 maj 2016 at det var 25 år siden landet blev befriet og Eritrea endelig blev selvstændigt.

Eritrea ligger strategisk på Afrikas Horn ved Det Røde hav. Det Røde Hav er en strategisk vigtig sejlrute for verdenshandlen som forbinder Det Indiske Ocean og Den Persiske Golf med Middelhavet gennem Suez kanalen.

Området er præget af indre konflikter men Eritrea er forblevet en fredelig og stabil stat. Men trods Eritreas strategiske betydning så har der været konstante forsøg på at isolere Eritrea og forhindre Eritrea i at spille en rolle i løsningen af de mange konflikter. Samtidig får Etiopien lov til fortsat at blokere for en fredsløsning gennem sin militære besættelse af Eritreansk territorium. I strid med sikkerhedsrådets resolutioner. Men i USA`s globale krig mod terror, så er Eritrea kommet på den sorte liste selv om Eritrea altid har taget afstand fra terrorisme. Eritrea isoleres fra at deltage i internationale konferencer og dæmoniseres selv om Eritrea fremlægger konstruktive forslag til fredsløsning i både Somalia, Syd Sudan og Yemen. I stedet er Eritrea blevet mødt med sanktioner som er dybt uretfærdige, da Eritrea er offer i konflikten med Etiopien. Etiopien som har invaderet Somalia, angrebet Eritrea og ligger i krig med store dele af sin befolkning.

Eritrea fik ikke sin frihed som andre kolonier i Afrika, ligesom Somalia og Libyen som var Italiens to andre kolonier. USA`s udenrigsminister John Foster Dulles udtalte forståelse, men at USA`s strategiske interesser vejede højere og derfor skulle Eritrea underlægges deres allierede Etiopien.

Denne blodige uretfærdighed medførte en væbnet frihedskamp mod Etiopien med store ofre og imod Etiopien som blev udrustet med moderne amerikanske våben. FN var totalt tavse og dermed medskyldig i de forbrydelser som blev begået mod det eritreanske folk. Derfor har Eritrea heller ikke høje tanker om FN som har vist sig som er redskab for den dominerende supermagt USA.

Folket i Eritrea vandt deres selvstændighed d. 24. Maj 1991. Det var en historisk sejr, hvor man også i den sidste periode måtte slås mod den anden supermagt Sovjetunionen som begik den store dumhed at støtte det brutale diktatur i Etiopien. Det var en sejr med store omkostninger med 60.000 frihedskæmpere og over 100.000 civile martyrer under den 30 år lange frihedskamp.

Opbygningen af landet startede fra nul punktet men blev alvorligt sat tilbage i grænsekrigen med Etiopien i 199-2000 hvor Etiopien forsøgte at destruere det selvstændige Eritrea. Men igen blev Eritrea svigtet af FN. Etiopien fortsætter sin besættelse af Eritreansk territorium og både sikkerhedsråd og supermagten USA accepterer det uden sanktioner. Grænsen mellem de to lande er lukket og der er ingen samhandel overhovedet.

Det betyder at Eritrea har måttet fortsætte sin militære og civile mobilisering for at forsvare landet. Noget som har kostet befolkningen store ofre, men anset som livsnødvendig for landets overlevelse.

Samtidig anvender imperialismen sin strategi med at angribe Eritrea for at overtræde menneskerettighederne på en lang række områder, medens de korrupte regimer i andre lande i området er fredet, da de villigt underlægger sig den vestlige imperialismes krav.

Fattigdom og fortsat konflikt med Etiopien har fået mange unge til at sige farvel til Eritrea. De kan ikke vente på bedre tider og tager risikoen med menneskesmuglere den lange vej gennem Sahara og over Middelhavet.

Eritrea kan kaldes for Afrikas Cuba, og har opnået flotte resultater med sundhed og uddannelse som vækker beundring. Dette er livskvalitet og menneskerettigheder, men den vestlige imperialisme accepterer ikke nogen former for tilløb til socialisme. F.eks. at et land vil råde over sine ressourcer og ikke blot sælger ud til de multinationale med udvikling af en korrupt rig overklasse som beriger sig selv. Eritrea har valgt en anden udviklingsvej( Self-reliance), og er derfor også blevet kaldt for ”truslen om et godt eksempel”.

Eritrea vil styre selv og ligger ikke under for afpresning. Man vil gerne tale menneskerettigheder og aflægger periodiske rapporter til UNCHR. Men dette er ikke nok for Eritreas fjender, som bruger alle former for psykologisk krigsførelse mod landets regering. Hidtil har regeringen i Asmara modstået presset. Når folk besøger Eritrea får de et andet billede af landet end det fordrejede billede som USA og vestlige medier prøver at give af landet.

Eritrea er et besøg værd.

 

 

 
Skolemøbler til Eritrea

 13062000_206342549751816_6501778472319290844_n

Støtte til Eritreas skoler:

Vi havde en fantastisk dag d. 25. april 2016 i Assentoft, Randers Kommune. Venner af foreningen og 8. klasseelever hjalp til med at fylde en 40 fods container med gode brugte skolemøbler til Eritreas skoler i Debub-regionen. Også tak til pedeller på Langå og Assentoft skoler.
Eritrea: A Reliable Partner in Development and in Maintaining Peace and Security in the Horn of Africa.

pict03

This document is prepared by Eritrean Communities in Europe to call the European Union for positive engagement and meaningful partnership with Eritrea. The Eritrean communities in Europe are a highly organised social network comprising of first, second and third generation migrants who live and make important contributions across the European member states. There is a high concentration of Eritreans who hold the citizenship of Belgium, Denmark, Germany, Holland, Italy, France, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom and also new arrival Eritreans who make up our communities. This paper highlights the important issues that pre-occupies our communities and also consists of current state of affairs that is frequently distorted and misrepresented in the media and by some organisations who recycle wrong information about Eritrea. We are Certain the relevant authorities in European Union will heed our call and take appropriate measures to serve the interest of both EU and Eritrea.

 

 Links

pict09

Schweiz Unterstützungskomite für Eritrea: www.suke.ch

Eritrea Hilfswerk in Deutschland: www.eritrea-hilfswerk.de

Eritrea Relief Association(UK): www.era-uk.org

Eritrea – Ministry of Information: www.shabait.com

Dehai: News about Eritrea and Eritreans:  www.dehai.org

Tesfanews : www.tesfanews.net

Madote: http://www.madote.com

Voice of an Eritrean Woman: https://stesfamariam.com/

Italiensk side: http://www.eritreaeritrea.com

Kultur:  http://www.kemey.net

 
Kampagnen mod Eritrea

4 religioner i harmoni i Eritrea.

4 religioner i harmoni i Eritrea.

Der kører i øjeblikket en systematisk misinformations kampagne rettet mod Eritrea, som beskyldes for at ”have gigantiske slavelejre” (Politiken 11.juni 2015) og senest avisen Information som omtaler Eritrea som Afrikas Nordkorea. Dette er helt udokumenteret og der er brug for et mere retfærdigt billede af Eritrea.

Eritrea dæmoniseres i uhørt grad, senest med en bestilt FN Rapport(Commission of Inquiry: COI) om krænkelser af menneskerettighederne. Men Eritrea er vant til at være i modvind. FN har aldrig løftet en finger i landets lange kamp for selvstændighed. Tværtimod har FN ligget under for USA`s politik som ensidigt støtter Etiopien på Afrikas Horn. USA`s politik er hovedårsagen til ”fejlslagne stater” i Somalia, Afghanistan og Irak. Og Eritrea er det næste land som skal tvinges i knæ. Der er alvorlige problemer med denne rapport fra COI: Man besøgte aldrig Eritrea og bygger alene på interviews med asylansøgere som har forladt Eritrea. Informationerne er ikke checket efter normal standard. COI er også påvirket af oppositionsfolk som er finansieret af NED (en CIA-organisation).

De mange FN- organisationer som arbejder i landet er ikke blevet spurgt. COI beskriver generelt flygtninge fra Eritrea som politiske flygtninge, og både USA, Europa og FN har givet dem en særlig præmie med næsten fri adgang til asyl. Efter årtier med krig og ødelæggelse, har Eritrea investeret massivt i velfærd som uddannelse og sundhed. Der er fred i landet som har en sekulær regering, og alle forsøg på at destabilisere landet er slået fejl. Afrikanere flygter i tusindvis mod Europa og her tæller også eritreanere stort.

Grundlæggende flygter afrikanerne fra fattigdom, krig og undertrykkelse, men eritreanerne har fået en ”fribillet” til vesten på grund af vestens kampagne og sanktioner mod landet. Flygtninge skal selvfølgelig have asyl når der er grundlag herfor, og der sker også overgreb på menneskerettigheder i Eritrea. Så rolig: Mit ærinde er altså ikke at sende nogen hjem og Eritrea modtager i øvrigt ingen som ikke frivilligt vil vende hjem.

Eritrea er et land som vandt sin frihed i 1991 efter 30 års krig. Eritrea har betalt store ofre for sin selvstændighed og Eritrea måtte igen forsvare landet i grænsekrigen 1998-2000 hvor Etiopien med USA`s accept forsøgte at erobre Eritrea. Så flygtninge fra Eritrea er kommet i over 40 år som følge af krig mod landet. Men efter landet blev frit er der gjort kæmpe fremskridt i landbrug, sundhedsmæssigt og uddannelsesmæssigt, og man lader sig ikke diktere af nogen. En lang række af FN`s Millennium mål er nået. Eritrea nævnes som ”The threat of an example” i forhold til andre afrikanske lande som plages af ekstrem fattigdom, korruption og borgerkrig.

I 2000 blev fredsaftalen underskrevet med FN, USA, EU og AU`s deltagelse. Men freden er ikke gennemført i praksis. Grænsen er ikke blevet demarkeret, da Etiopien fortsat har besat Eritreas territorium. Eritrea er blevet udsat for udokumenterede og fabrikerede påstande af den etiopiske regering og deres rådgivere. Med USA’ s dominerende indflydelse i FN`s sikkerhedsråd blev der vedtaget sanktioner mod Eritrea som er grundløse. Men som har haft store økonomiske konsekvenser for Eritrea. Det er et bevidst forsøg på at gøre Eritrea fattigt og svag. Og de dominerende internationale medier har længe opdyrket et negativt billede af Eritrea og beskyttet Etiopien, som er vestens favorit i området. Et land med over 85 mill. mennesker mod Eritrea`s 5 mill. Eritrea bliver derfor nødt til at have et højt militært beredskab og informere befolkningen om nødvendigheden af at forsvare landet. Værnepligt beskrives som tvang, selv om det er en nations ret når den er truet, at mobilisere befolkningen til at forsvare landet. Prøv at sammenlign med f.eks. Israel som også føler sig truet. Men i modsætning til Israel som er en besættermagt, så er en del af Eritrea besat af Etiopien.

Man skal forstå at militærtjeneste er en central værdi i Eritrea for at forsvare landet og alle borgere er velorienteret herom. I en situation med ”No war, No peace” har mange ting været sat på pause i Eritrea. Der er ikke udfoldet den demokratiske udvikling som freden kunne bringe. Landets regering ser Eritrea truet som nation, og man må forstå mange handlinger ud fra dette.

Danmark har haft en ”fact finding mission” til Eritrea og Etiopien for at finde aktuelle fakta om baggrunden for den store flygtningetilstrømning til Danmark. Man har fremlagt materiale som sætter spørgsmål ved tidligere rapporter om Eritrea. Bl.a. om årsagerne til at man flygter (bl.a. fattigdom), risikoen ved at vende tilbage og omfanget af politiske fanger. Men denne rapport kritiseres af folk som aldrig har sat sine ben i Eritrea eller ikke været der i mange år. Måske skyldes kritikken at den danske rapport har sat spørgsmålstegn ved det ensidige billede af Eritrea som Vesten propaganderer, og dermed bryder med USA`s udenrigspolitik.

John Graversgaard