Nyheder

Besøg dog Eritrea…en appel til regering og folketing.

 

Hermed en opfordring til at indgå i en dialog med Eritrea som er hjemland for mange mennesker som søger mod Europa. Danmark har modtaget tusinder de seneste år, mennesker som har fået asyl. Unge mennesker som vi i dag møder i det danske samfund i gang med en vanskelig integrationsproces.

Flere europæiske lande har sendt delegationer til Eritrea og modtaget besøg fra Eritrea. I stedet for at boykotte og isolere Eritrea, så har andre lande valgt at åbne for diplomatiske kanaler og starte en dialog. En interesse for Eritrea som begrundes i det store migrations- og flygtningepres på Europa.

Et pres som ikke kun er et resultat af vestens krige i Mellemøsten og Afghanistan, men også skyldes en forsømmelse af Afrika. Et Afrika som hænger fast i fattigdom, krig og underudvikling, hvor de unge tager chancen og bryder op fra landsbyen og risikerer livet i Sahara og Middelhavet.

Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Norge og Finland har alle haft delegationer i Eritrea. Danmark sendte også en delegation for at undersøge forholdene, men det endte i ballade og siden har der været tavshed. Udenrigsministeriet og den danske regering er åbenbart gået helt i dvale, mens der sker en udvikling i andre europæiske landes relationer til Eritrea.

EU har i 2015 bevilget 200 Mill. euro til fattigdomsbekæmpelse i Eritrea og vil i et nationalt støtteprogram bevilge støtte til energi og regeringsførelse. Et program som er støttet af alle EU`s 28 medlemslande, dvs. også Danmark. Det er en opfølgning på en hjælpepakke fra 2007 på 122 Mill. Euro. EU giver støtten i en forventning om at den kan medvirke til at bremse den farlige exodus hvor eritreanere søger mod Europa for at søge asyl. Dvs. EU anerkender Eritrea som et afrikansk land med problemer som mange andre og som har brug for støtte.

Derfor undrer det os at den danske regering er passiv i forhold til Eritrea. Ved at besøge Eritrea kan der også hentes information om årsagerne til at de unge eritreanere vælger den farlige flugt mod Europa. Danmark havde en høj status i Eritrea gennem gode bistandsprojekter indenfor især landbruget i 1990´erne, men det blev lukket ned af Anders Fogh regeringen. Lad os få gang i noget udviklingsbistand til Eritrea igen, så Danmark kan vise at vi tager Eritreas problemer alvorligt. Man kan starte med at sende en diplomatisk mission til Asmara og indlede en dialog som andre europæiske lande har indledt.