Om foreningen

Om Den Eritreanske Støtteforening

Den Eritreanske Støtteforening – The Eritrean Support Group of Denmark – blev stiftet i 1993 i Århus, men medlemmer har i en lang årrække ydet støtte til Eritrea. Foreningens formål et at udvikle samarbejdet mellem folk i Eritrea og Danmark.

Foreningen blev godkendt af Danida som NGO i forbindelse med ansøgning om etablering af sundhedsklinik i Eritrea i 1995 og har siden 1997 fået støtte fra Danida til et sundhedsprojekt med formålet at forbedre træning af traditionelle fødselshjælpere (TBAs). Der er gennemført 3 projektforløb med støtte fra Danida. Fra 2007-2010 har foreningen støttet kvindeforeningen(NUEW) med en kampagne mod omskæring af piger(FGM) i Northern Red Sea Zone. Foreningen sender også hvert år containere med hospitalsudstyr, undervisnings-materialer mm. fra danske donorer, her bla. Århus og Randers Kommune.

Foreningen er opbygget med en medlemsvalgt bestyrelse, som er ansvarlig for projekterne. Der er tale om ulønnet frivilligt arbejde som udføres i fritiden/ferieperioder.

Den Eritreanske Støtteforening har et bredt landekendskab gennem sit samarbejde med bl.a. sundhedsministeriet og Den Eritreanske Kvindeforening(NUEW), og har gode relationer til andre sektorer her især Undervisningssektoren og Fiskerisektoren.

Foreningen har udviklet mange samarbejdskontakter i perioden, da Eritrea var dansk programsamarbejdsland. I 2002 har foreningen indgået en samarbejdsaftale med kvindeforeningen(NUEW) som har 200.000 medlemmer spredt ud over hele landet.